myleadzz platforma za povećanje web konverzije

Unapređenje web sajta i povećanje prodaje preko interneta

Da bismo povećali prodaju preko interneta, prvo treba da utvrdimo zbog čega je ona loša, da ispravimo sve greške i pratimo rezultate. Ova tehnika se naziva “optimizacija za konverzije” ili u originalu Conversion Rate Optimization (CRO).

U praksi to znači da sprovodimo niz aktivnosti koje treba da unaprede sam web sajt i prodaju, a to radimo u nekoliko faza:

  • Realno analiziramo trenutnu situaciju
  • Uz pomoć analitičkih softvera pratimo kako se ponašaju posetioci sajta
  • Anketiramo korisnike kako bi utvrdili šta im se dopada/ne dopada na web sajtu
  • Analiziramo njihove želje i rešavamo probleme koji postoje
  • Kreiramo specijalno optimizovane strane za prodaju (Landing pages) koje daju daleko bolje rezultate u prodaji
  • Segmentiramo tržište i sprovodimo oglašavanje
  • Vršimo A/B testiranje sadržaja, boja, poziva na akciju, dizajna i rasporeda elemenata
  • Pratimo rezultate i konstantno radimo na unapređenjima

Cilj svih ovih aktivnosti je da se uoče i isprave propusti na web sajtu, u oglašavanju i načinu prodaje.
Ove aktivnosti naravno nije moguće učiniti odjednom, već je to kontinuirani proces koji se u praksi veoma brzo isplaćuje!

Comments are closed.