Algocloud

turisticke-agencije-kontakt-centri

Turističke agencije i kontakt centri

Kako izgraditi kontakt centar koji povećava prodaju turističkih aranžmana? Grana turizma je u stalnom porastu tokom poslednjih…

SMS vs Viber [drugi deo]

Pročitajte koje su mogućnosti slanja SMS poruka, a koje Viber poruka.

SMS vs Viber [prvi deo]

Koje su sličnosti i razlike između slanja tekstualnih poruka SMS-om i Viber-om?

SMS Marketing – 5 zlatnih pravila!

SMS Marketing kanal ima ogroman potencijal u svakoj marketinškoj strategiji. Ovih 5 pravila se obavezno pridržavajte prilikom…

Marketing automatizacija [treći deo] – dodavanje SMS kanala

Marketing automatizacija [treći deo] - dodavanje SMS kanala

Marketing automatizacija [drugi deo] – podešavanje elemenata procesa

Kada je naš proces marketing automatizacije izmodeliran podesićemo elemente da bi proces funkcionisao onako kako smo zamislili.

Marketing automatizacija [prvi deo] – put od potencijalnog klijenta do kupca

Kako implementirati marketing automatizaciju u procesu prodaje? Kako da potencijalne klijente provedete unapred trasiranim putem…

Personalizacija e-mail kampanje nije više luksuz!

Personalizacija u marketingu danas više nije luksuz, nego potreba. Evo šta treba da radite i šta možete očekivati od personalizovanog…

Šta je cloud kontakt centar?

Šta je cloud kontakt centar? Koje su prednosti korišćenja kontakt centra u cloudu?

8 Razloga zbog kojih čitanost vaših newslettera drastično opada

Najčešće greške koje dovode do slabog čitanja i aktivnosti primalaca možete izbeći i rešiti korišćenjem savremenih alata…