Marketing automatizacija [drugi deo] – podešavanje elemenata procesa

Pre ovog posta pročitajte: Marketing automatizacija – put od potencijalnog klijenta do kupca

[vreme čitanja 2 minuta]

Sada kada je naš proces marketing automatizacije izmodeliran prelazimo na podešavanje elemenata da bi proces funkcionisao onako kako smo zamislili.

Automatizacija - podešavanje elemenata procesa
Naš proces čije ćemo elemente sad podesiti

Automatizacija – forma za registraciju

Počećemo od forme za registraciju. Potrebno je na početku da odlučimo koje podatke želimo da prikupimo od korisnika koji je popunjavaju, zatim to treba da zabeležimo u našem sistemu. Na osnovu unosa koje je korisnik napravio kasnije možemo preduzimati određene akcije. U ovom slučaju tražićemo: ime, prezime, email adresu i broj telefona (koristiće nam za SMS notifikacije), kao i koja destinacija za putovanje ih interesuje.

Automatizacija – element Decision – destinacija?

Kada je u pitanju izbor destinacije, korisniku ćemo omogućiti da iz padajućeg menija izabere neku od destinacija. Total marketing sadrži i CRM pa ćemo korisnikov izbor ćemo zabeležiti u ličnom profilu koji kreiramo za svakog korisnika. U CRM ćemo beležiti i sve ostale informacije koje prikupimo iz raznih izvora. To mogu biti reakcije na razne vidove naših kampanja (npr. kliktanje na linkove u newsletteru), interesovanja iskazana pregledanjem našeg sajta, ankete i dr.

Odgovarajuća e-mail kampanja

Za svaku od ponuđenih destinacija pripremićemo, unapred, posebnu e-mail kampanju, koja će sadržati odgovarajuće informacije i ponude. Kada korisnik popuni registracionu formu, odmah će mu biti poslat e-mail iz odgovarajuće kampanje.

Naravno, moći ćemo da ispratimo da li je korisnik otvorio (pročitao) našu e-mail poruku. Takođe, znamo i da li je kliknuo na neki od linkova koje smo poslali. Ukoliko jeste, to ćemo zabeležiti, automatski, u njegovom profilu kao iskazano interesovanje za neku od teme iz newslettera.

Dodatno, možemo uspostaviti i sistem bodovanje za određene aktivnosti koje korisnik preduzima u vezi svih naših marketinških aktivnosti. Time ćemo identifikovati one korisnike koji su više zainteresovani od ostalih. Prema njima možemo sprovoditi dodatne procese kako bi smo ih brže preveli u kupce.

Element Delay – kako da još više popravimo učinak naših kampanja

Naša platforma za automatizaciju marketinga, automatski, beleži neke parametre, pa ćemo tako znati da su neki primaoci našeg e-maila, pročitali našu poruku, ali nisu kliknuli ni na jedan link unutar e-maila.

S obzirom da su samostalno, pre toga, definisali da ih interesuje baš ta destinacija, možemo pretpostaviti da su prosto bili u gužvi i možda i zaboravili na naš e-mail. Nema problema, tu smo mi da ih podsetimo, automatski naravno. Posle tri dana šaljemo im novi e-mail. Ako želimo dodatno da ih stimulišemo da razmisle o našoj ponudi, možemo im dostaviti kupon za dodatni popust.

Takođe onima koji su dobili naš email, ali ga nisu ni otvorili, možemo taj isti email ponoviti posle određenog, procesom definisanog vremena.

Pogledajte u videu kako smo sve ove zadatke obavili u Total Marketing platformi.

Podešavanje elemenata procesa

Pogledajte nastavak u sledećem blog postu.

Sledeći korak

Da li ste spremni da se bliže upoznate sa automatizacijom procesa kako biste prilagodili put vaših potencijalnih klijenata do kupaca i oslobodili više vremena za svoje prodavce? Pozovite nas danas i zakažite prezentaciju! Član našeg tima će vam rado pokazati platformu za automatizaciju procesa i preneti vam kako, konkretno vaša organizacija, može imati koristi od automatizacije pojedinih procesa.

Comments are closed.