Marketing automatizacija [treći deo] – dodavanje SMS kanala

Marketing automatizacija – dodaćemo novi kanal komunikacije – SMS i potom omogućiti korisnicima da izaberu kanal komunikacije kojim žele da budu u kontaktu sa nama.

Ukoliko niste pročitali prethodne postove počnite ovde

[vreme čitanja 1 minut]

Ažuriranje forme za registraciju

Pošto od sada više nećemo koristiti samo email kanal za komunikaciju sa klijentima već i SMS, dodaćemo element za ažuriranje prethodno napravljene forme za registraciju (Update form). U novu formu ćemo dodati mogućnost izbora preferiranog kanala komunikacije. Pitaćemo korisnika kako želi da od sad komuniciramo sa njim. Ukoliko korisnik izabere kao preferirani kanal email slaćemo mu email poruke. Ukoliko izabere SMS ubuduće ćemo mu slati SMS. Ažuriranu formu ćemo poslati svim korisnicima koji su do tog trenutka popunili prethodnu formu za registraciju.

Marketing automatizacija – dodavanje izbora kanala komunikacije

Marketing automatizacija – dodavanje Decision elementa

Sada pošto u CRM imamo zabeleženo za svakog korisnika koji je njegov preferirani kanal komunikacije, možemo to imati u vidu prilikom slanja marketinških poruka. Prostim dodavanjem elementa Decision napravićemo grananje u zavisnosti od preferiranog kanala komunikacije. Nakon par jednostavnih podešavanja (pogledajte video) sve je spremno.

Dodavanje SMS elementa

Kako sada imamo i informaciju o preferiranom kanalu komunikacije, počinjemo sa građenjem dalje kampanje. Jedna grana kampanje će imati SMS element, a druga Email element. Obe grane će sadržati istu promotivnu poruku, ali ona će biti poslata putem različitih kanala, čime smo dodatno osigurali da Open-rate bude veći, jer možemo pretpostaviti da će korisnici otvoriti i pročitati našu poruku, jer smo im dostavili poruku putem izabranog kanala.

Marketing automatizacija – dodavanje SMS kanala

Pogledajte više o Total Marketing platformi za marketing automatizaciju.

Comments are closed.