SMS vs Viber [prvi deo]

SMS vs Viber [prvi deo]

Sličnosti i razlike SMS vs Viber

SMS, tj. slanje SMS poruka, verovatno je najekonomičniji način komunikacije. Međutim, sa porastom broja pametnih telefona, on se suočava sa jakom konkurencijom od usluga kao što je Viber. Viber je aplikacija za komunikaciju porukama za smartphone koja je trenutno dostupna na Android, iOS i Windows telefonima. Služi za slanje i primanje poruka slično SMS-u. Glavna razlika između SMS vs Viber je u tome kako prenose poruku.

SMS vs Viber
Viber vs SMS

SMS se oslanja na celularnu mrežu za prenos poruku od pošiljaoca do primaoca. Nasuprot tome, Viber koristi internet za prenos poruke. Poruka se šalje na Viber servere i zatim prosleđuje primaocu.

Za Viber je potreban internet

Najveća prednost Viber-a u odnosu na SMS je u znatno manjem trošku koji je potreban za isporuku. Većina telekomunikacionih operatera naplaćuje pretplatniku slanje SMS poruka, mada stvarni iznos može da varira u zavisnosti od plana koji imate. Viber nema nikakve naknade, ali vam je potrebno da imate internet na telefonu tj. da vaš plan podržava prenos podataka.

Internet za korišćenje Vibera možete dobiti od mobilnog operatera ili, kao i većina nas, koristeći WiFi. Ovo poslednje se prevodi na praktično besplatne poruke, pošto nam je internet često dostupan svuda, u našim domovima, školama ili kancelarijama. Još jedna prednost Viber-a, u odnosu na "obične" SMS poruke, je njegova mogućnost da vas brzo obavesti o statusu vaše poslate poruke.

Vaše poruke će biti označene kao "isporučene" ako primalac primio vaše poruke. Status "poslata" poruka će imati ako je ona i dalje na Viber serveru i ne može se poslati, jer je primalac trenutno van mreže ili nije na internetu. SMS, takođe, ima slične mehanizme, ali ih većina operatera ne implementira tako da ne znate da li je vaša poruka primljena ili ne.

Jedina velika prepreka za korišćenje Vibera je u tome što ga ne koriste svi ljudi. Da bi ste poslali nekome Viber poruku on mora imati "pametni" telefon i instaliran i podešen Viber. To kao primaoce Viber poruka izključuje sve one koji ovo nemaju. Redovna SMS poruka je dostupna na apsolutno svim telefonima, tako da nije stvarno važno koji telefon imate. Čak i oni najstariji od pre 20 godina mogu primati i slati SMS.

Zaključak:

1. SMS koristi mobilnu mrežu, dok je za funkcionisanje Viber-a potreban internet.
2. SMS često ima svoju cenu, dok je Viber praktično besplatan
3. Viber omogućava jednostavan način utvrđivanja statusa vaše poslate poruke. Za poslatu SMS poruku najčešće nemate status isporuke
4. SMS možete poslati svakome ko ima mobilni telefon, dok je Viber SMS ograničen samo na korisnike Vibera pod uslovom da su na internetu.

Pročitajte još: SMS vs. Viber [drugi deo]

Comments are closed.