cloud kontakt centar

Algotech CC Cloud – powered by Avaya Idealno rešenje za preduzetnički biznis

Algotech CC Cloud – powered by Avaya je pravo rešenje za mala i srednja preduzeća, odnosno za preduzetnike koji smatraju da će poslovne ciljeve lakše ostvariti uz unapredjenje komunikacije sa kupcima (klijentima) i poslovnim partnerima. Naime, naše CC Cloud rešenje ima za cilj unapređenje komunikacije sa klijentima, smanjenje troškova poslovanja ali i povećanje ukupnog broja kupaca, što se ostvaruje kroz implementaciju Algotech CC Cloud alata višekanalne komunikacije putem: voice, e-mail i web chata.

Pored ova tri savremena komunikaciona kanala, Algotech CC Cloud aplikacija obezbeđuje i proaktivno upravljanje celokupnim procesom interakcije sa korisnikom, jer dozvoljava korisniku da fleksibilno menja broj agenata (ljudi koji komuniciraju sa klijentima) na dnevnom nivou. Posebna pogodnost je da se plaća samo ono što se koristi za svakog agenta tokom jednog meseca.

Algotech CC Cloud rešenje omogućava da poslovne aktivnosti obavite brže, organizovanije i efikasnije, nevezano od vrste biznisa kojim se bavite. Razlog tome je da CC Cloud aplikacija ne zavisi od infrastrukture koju imate, jer je jedina oprema koja vam je za njega potrebna Internet konekcija, računar i naglavne slušalice.

Najznačajnije prednosti koje Algotech CC Cloud powered by Avaya rešenje obezbeđuje su:

 1. Povećanje profitabilnosti
 2. Bezbednost podataka
 3. Jednostavnost i fleksibilnost rešenja

Povećanje profitabilnosti poslovanja CC Cloud rešenje obezbedjuje kroz relativno brz povraćaj inicijalnog ulaganja (investicije) i jednostavno usklađivanje troškova sa obimom posla, uz unapredjenu analitiku i efikasnije planiranje mesečne potrošnje i profita, jer se plaća samo ono što zaista iskoristite.

Bezbednost podataka je zagarantovana standardom ISO 27001 sertifikacije za bezbednost informacija, uz automatsko softversko ažuriranje i nadogradnju sistema. Takodje, obezbeđeno CC Cloud okruženje i infrastruktura pružaju pouzdanost, visoke performanse, podršku i bezbednost podataka.

Jenostavnost i fleksibilnost rešenja podrazumevaju brzu i efikasnu adaptaciju resursa u skladu sa trenutnim poslovnim promenama, a nema ni ulaganja u hardversku infrastrukturu.

Algotech CC Cloud – powered by Avaya rešenje obezbeđuje sledeće poslovne benefite:

 • Smanjenje poslovnih troškova uz povećanje efikasnosti poslovanja
 • Redukciju poslovnog rizika uz smanjenu mogućnost greške prilikom unosa podataka klijenata
 • Veću kontrolabilnost procesa uz povećanje produktivnosti kompanije
 • Fleksibilnost prilikom promene broja agenata
 • Povećanje kvaliteta pruženih usluga i lojalnosti klijenata.

Povećana lojalnosti klijenata, nakon implementacije Algotech CC Cloud rešenja, uslovljena je realizacijom sledećih aktivnosti:

 • Smanjenjem broja propuštenih poziva klijenata
 • Kraćom i efikasnijom obradom korisničkih zahteva
 • Smanjenim brojem grešaka prilikom unosa podataka, kao i skraćenjem prosečnog vremena trajanja klijentskih poziva
 • Potencijalni sporovi sa klijentima se rešavaju efikasno, jer postoji opcija snimanja klijentskih poziva
 • Relevatne informacije se klijentima pružaju pravovremeno, bez proceduralnih kašnjenja
 • Povratne informacije, dobijene kroz komunikaciju sa klijentom, omogućavaju merenje nivoa pružene usluge
 • Unapredjena je saradnja između prodajnih, marketinških i timova za brigu o korisnicima, što rezultira višim kvalitetom usluge koja se pruža klijentu.

Više informacija možete naći u našoj Algotech CC Cloud brošuri ovde.

Comments are closed.