Marketing automatizacija [prvi deo] – put od potencijalnog klijenta do kupca

Kako marketing automatizacija može da poboljša prodaju?

[vreme čitanja 4 minuta]

U poslednjih nekoliko godina marketing automatizacija je imala uticaj u svim oblastima poslovanja. Iako je u početku stvorena da "olakša život" zaposlenima u marketingu, automatizacija je ubrzo preneta i na procese koji su orijentisani ka kupcima. Dobar primer je automatizacija procesa unutar prodajnog ciklusa.

Uz pomoć automatizacije, poruke se šalju ka prospektima automatski, u pravo vreme, uz isporuku sadržaja koji je za njih relevantan. To im stvara utisak da su važni i da neko o njima "vodi računa". Sve što radimo, u automatizovanom procesu ima za cilj da potencijalnog klijenta provedemo unapred planiranim putem kojim će postati kupac. Pri tome, niko od zaposlenih u marketingu ili prodaji kompanije ne mora biti dodatno angažovan da bi se to postiglo.

Automatizacija procesa unutar prodaje dovela je toga da prodavci mogu distribuirati svoje ponude tako da adresiraju specifične interese pojedinačnih klijenata, naravno automatski. Istovremeno automatizovani procesi prodavcima oslobađaju znatno više vremena za jedan na jedan sesije radi zatvaranja posla sa pojedinačnim dokazano zainteresovnim klijentima.

Generički vs personalizovni pristup marketingu?

Umesto generičkih poruka poslatih u masovnoj formi, automatizovani proces omogućava personalizovani pristup vođenju potencijalnog klijenta ka kupcu. Svaka faza procesa automatski je usmerena i praćena za svakog klijenta pojedinačno. Takav proces sprovoditi ručno je gotovo nemoguće. Automatizovani proces može pratiti sve od vremena otvaranja prvog e-maila, uz primenu "sistema bodovanja" koji je baziran na osnovu interakcije s vašim porukama. To omogućuje da uvek znate ko su vam "vrući prospekti" i omogućava da prodavci tim osobama daju posebnu pažnju, jer su oni blizu odluke da postanu kupci.

Kompleksna ili jednostavna implementacija?

U načelu, automatizaciju prodajnog procesa zvuči sjajno, zar ne? Prospekti dobijaju relevantne informacije i ponude, a opterećenje prodavaca se pri tome smanjuje. Savršeno! Međutim, u ovoj fazi razmišljate "Da, to super zvuči, ali…" Sigurno je to teško implementirati ili smatrate da vam je za tako nešto potreban tim stručnjaka i programera da bi ste stvorili takav automatizovani proces. Srećom, uz pomoć Total Marketing platforme implementiranje automatizovanog procesa je lako uz drag-and-drop interfejs i nema potrebe za angažovanjem dodatnih resursa i kodiranjem – pogledajmo kako.

Automatizacija procesa – primer

Prvo, odlučite kako započinje vaš automatizovani proces. Za ovaj primer, recimo da vaš proces započinje kada neko popuni obrazac za prijavu na vašoj web stranici i zatraži informacije o određenom proizvodu ili usluzi. U Total Marketing platformi da biste to omogućili sve što treba da uradite je da pronađite element Signup Form u odeljku Starting points, kliknite i povucite ga na radni prostor i dodelite mu ime kao što je npr. "Forma za registraciju".

Marketing automatizacija - početna tačka procesa
Početna tačka automatizovnog procesa

Zatim, možete odabrati šta se događa nakon što neko popuni taj obrazac i zahteva više informacija. Ako bi ste te prijave ručno obrađivali, verovatno biste morali nekoga iz prodaje da zadužite da pripremi i ručno pošalje tražene informacije, zar ne? Ovo naravno nije slučaj ako koristite automatizaciju koju vam omogućava Total Marketing!

Razrada automatizovanog marketing procesa

Dodaćemo element Decision. Ovaj element omogućava kreiranje logičkog dela procesa u smeru vašeg željenog cilja. To vam omogućava da automatski vodite potencijalnog kupca stazom kojom ćete ga prevesti u kupca. U ovom primeru, recimo ako bi prospekt na sajtu turističke agencije zatražio više informacija o npr. dalekim putovanjima, on bi i dobio konkretne informacije i aktuelne ponude baš o toj temi. Da biste to ostvarili, sve što treba da uradite jeste da podesite element Decision i element E-mail Campaign koji sadrži te baš te, aktuelne, podatke.

Marketing automatizacija - elementi procesa
Dodavanje elemenata Decision i E-mail Campaign

Sada kada ste trasirali putovanje vaših kupaca kroz vaš proces, vreme je za povezivanje elemenata. Da biste to obezbedili, jednostavno kliknite i povežite ova dva elementa i – to je to!

Marketing automatizacija - povezivanje i podešavanje elemenata
Povezivanje i podešavanje elemenata

Naravno, verovatno ne želite da to bude kraj procesa i da se sve završi na samo jednom poslatom e-mailu. Sada kad znate da je vaš prospekt zainteresiran za daleka putovanja, možete mu automatski, redovno, slati poruke o toj usluzi (ili bilo kojoj srodnoj usluzi) kako biste se zadržali u mislima svoga prospekta. Kao i kod ostalih elemenata, sve što treba da učinite je da prevlačite, odgovarajuće, dodatne elemente i povežete ih u okviru vašeg procesa.

Korišćenje Delay elementa prilikom izrade procesa

Sada kada ste poslali inicijalnu e-mail poruku sa ponudom za daleka putovanja, recimo da ako kontakt ne klikne na linkove u toj ponudi, možete automatski, za nekoliko dana, poslati sledeći e-mail, nudeći popust na prethodnu ponudu ili recimo vrlo povoljnu last minute ponudu za istu destinaciju. Taj drugi e-mail možete automatski odložiti, npr. za tri dana pomoću elementa Delay. Posle toga, potencijalni klijenti koji ne kliknu na linkove u prvoj e-mail poruci dobiće ovaj specijalni popust za 3 dana. Sve ovo lako i brzo možete podesiti u Total Marketing platformi, prostim povlačenjem odgovarajućeg elementa Delay i dodatnog E-mail Campaign elementa koje ćete povezati.

Marketing automatizacija - automatizovani proces
Automatizovani proces – jedna grana

Dalje, možete nastaviti sa izgradnjom ovog procesa, bodovanjem za aktivne prospekte, slanjem e-milova koji za primaoce imaju vredne informacije, SMS podsetnike i još mnogo toga. Elementi u okviru Total Marketing platforme za automatizaciju procesa omogućuju vam da jednostavno stvorite personalizovano korisničko iskustvo za sve potencijalne kupce. Možda želite da uzmete u obzir lokaciju ili poštanski broj? Element Decision može da vam pomogne u tome. Želite li da komunicirate sa prospektima po njihovom preferiranom kanalu (email, SMS ili govornom porukom? Ili želite da ponovite poslati e-mail onima koji nisu otvorili vaš e-mail poslat prošle nedelje? Sve to i još mnogo drugih mogućnosti imate u okviru Total Marketing platforme.

Total Marketing – konfigurisanje procesa iz primera

Pogledajte nastavak u sledećem blog postu.

Sledeći korak

Da li ste spremni da se bliže upoznate sa automatizacijom procesa kako biste prilagodili put vaših potencijalnih klijenata do kupaca i oslobodili više vremena za svoje prodavce? Pozovite nas danas i zakažite prezentaciju! Član našeg tima će vam rado pokazati platformu za automatizaciju procesa i preneti vam kako, konkretno vaša organizacija, može imati koristi od automatizacije pojedinih procesa.

Comments are closed.