politički marketing, izbori, glasači, total marketing

Politički marketing – Kako do glasača i pobede na izborima!

Koji je vaša strategija za aktivaciju glasača?

U ovoj dekadi, pobedničke političke kampanje će se odlučivati za upravljanje glasačima i automatizovani komunikacioni softver. Ova strategija se lako objašnjava trenutnim trendom u digitalnom okruženju. Pre toga glasači su bili izloženi medijskim sadržajima putem televizije, fiksnih telefona i štampanih medija. Međutim, danas se glasači nalaze na raznim drugim kanalima, poput interneta i društvenih mreža. Ako se kampanje ne prilagode kako bi “uzele u obzir” tu promenu, njihovi kandidati će verovatno izgubiti glasače u korist onih kandidata koji su prilagodili svoju komunikaciju i kampanje kanalima poput SMS-a, e-maila, društvenih mreža, mobilnoj tehnologiji itd.

Takođe, pokazalo se da nije dovoljno koristiti samo pojedine kanale već njihov miks. Interakcija mora postojati na svakom kanalu i treba da bude automatizovana tako da stranke na izborima mogu “učiti” o publici kojoj se obraćaju. Ovaj proces pomaže da se personalizovana komunikacija usmeri ka svakom glasaču ponaosob. Automatsko targetiranje omogućava strankama da šalju vrlo personalizovan i prilagođen sadržaj koji “gađa” baš njihovu ciljnu grupu glasača. Taj novi glasač radikalno “menja igru”. Umesto da se vaš tim usredsredi na izgradnju “jedinstvene” kampanje namenjene svim glasačima, potrebno je takav komunikacijski pristup gde se izgrađuje pojedinačni komunikcijski odnos prilagođen svakom glasaču ponaosob.

Koji su danas najveći izazovi u komunikaciji sa glasačima?

Rastući trend

politički marketing, izbori, glasači, total marketing

Većina zemalja danas beleži istorijski nisku izlaznost glasača. Iako postoje različite hipoteze o tome zašto se to dešava, generalno se svi slažu da postoji “prekid na relaciji” političar, glasač. Kaže se da su glasači apatični, a da su političari fokusirani na svoje programe i da tu postoji tačka prekida izmađu njih. Međutim, političari se ipak brinu za svoje biračko telo i žele da, na kraju, imaju pozitivan rezultat, odnosno da naprave nešto dobro. Pa kako onda političari mogu efikasno i uverljivo komunicirati svoje namere? Kako političari mogu pretvoriti apatiju glasača u glasove za sebe? Jednostavno: pomoću pametnog komuniciranja sa glasačima.

Kakva je vaša polazna tačka ka pretvaranju pojedinaca u vašeg glasača?

Glasač bi uvek trebalo da bude u središtu vaše kampanje i većina kampanja i deli taj ideal. U prošlosti držati glasače u središtu pažnje se smatralo pomalo arhaičnom i strategijom koja teško može da uspe. Razmislite da li vam slanje poruka poštom, flajerima, televizijskim spotovima i telefonskim pozivima bez identifikacije na kućne telefonske brojeve, da li vam to zvuči u skladu s današnjim vidovima komunikacije koja se dešavaju svuda oko nas? Teško. Vrlo teško! Današnje okruženje je znatno drugačije, do te mere da ove tradicionalne metode imaju jako malu vrednost. Sadržaj poslat kroz tradicionalne kanale inherentno je bezličan u skladu sa samom prirodom medija pomoću kojih se “saopštava” biračima. Na primer, u prošlosti, letci za kampanju bili su masovno štampani. Bilo bi nemoguće ispisati pojedinačne, prilagođene letke za svako domaćinstvo, a kamoli za svakog pojedinačnog glasača. Sada, međutim, e-pošta i online mediji mogu vam priuštiti ovu vrstu prilgođavanja svakom pojedinačnom domaćinstvu i svakom pojedinačnom biraču. Odnosi između političara i njihove ciljne grupe se mogu stvoriti jednostavno slanjem “prilagođenih” sadržaja e-pošte koji odražava vrednosti i interese primaoca. Bilo da je reč o obrazovanju, povećanju zaposlenosti ili poreskoj politici, sadržaj može biti prilagođen odgovarajućoj biračkoj publici kojoj je namenjen, pomoću automatizacije i tu uz vrlo malo “trošenja” resursa u timu vaše kampanje. Danas je moguće automatizovati ceo ovaj proces.

Rešenje?

Total marketing je cloud platforma koja pojednostavljuje vašu komunikaciju, koja značajno doprinosi boljim rezulatima na izborima ali i mnogo bolju komunikaciju sa glasačima posle njih. Svaki put kad stupite u interakciju sa glasačima koristeći Total marketing platformu, dolazite do vrednih podataka koji se automatski ažuriraju i dodaju na profile glasača. Drugim rečima, lako dobijate pristup neprocenjivim podacima o samoj kampanji koju ste pokrenuli. Istraživanja koja zahtevaju vreme sada su stvar prošlosti. Postavljajte pitanja koja su važna vašim glasačima. Angažujte stranku na svim nivoima. Kreirajte sadržaj koji će imati snažan uticaj na glasače. Koristeći Total marketing, steći ćete uvid u ono što je važno vašim glasačima. Sa ovom jedinstvenom platformom, možete otkriti, organizirati i komunicirati sa aktivistima i glasačima – efikasno i vrlo jednostavno.

Steknite uvid u svaku interakciju:

• Saznajte koji demografski podaci najviše učestvuju u stvaranju sadržaja na društvenim mrežama
• Saznajte koja je uspešna strategija radi daljeg uključivanja ove grupe u kampanju.
• Saznajte koji se izgled, slika i infografik najviše sviđa vašoj bazi glasača koristeći A/B testne poruke.
• Saznajte kako efikasno možete upravljati komunikacijom na društvenim mrežama
• Saznajte kako iskoristiti automatizaciju da bi ste se uključili u određene teme i razgovore.

Da biste saznali šta glasači misle, koristite ankete. Total marketing nudi i tu mogućnost. Pošaljite email zahvalnosti na kontakte koji su je popunili – automatski. Upravljanje sadržajima, podacima glasača i pojedinačnim profilima aktivista stranke. Upravljanje informacijama je jedan od najvećih izazova s kojima se ljudi suočavaju: gubitak ključnih informacija znači gubitak vremena i novca. Total marketing olakšava ovo upravljanje – nema potrebe za korišćenjenem različitih servisa ili različitih softvera. Jednostavna racionalizacija omogućava vam da uživate u širokoj lepezi funkcionalnosti i integracije. Total marketing efikasno organizuje podatke o glasačima, ali i podatke o aktivistima i volonterima stranke.

Treba da organizuje skup velikog broja aktivista? Bez brige: Total marketing platforma može koristiti bilo koju listu kontakata i započeti proces RSVP… automatski.
Komunikacija treba biti jednostavna kako bi bila efikasna. Total marketing olakšava automatizaciju i preuzimanja podataka na zahtev za potrebe vaše kampanje. Imate sjajnu priču o kampanji ili anegdotu koju želite da podele? Pomoću drag and drop editora kreirajte kampanju kako biste efikasno poslali poruku vašim glasačima. Bićete sigurni da je vaša poruka stigla do vaših glasača.

Zaključak

Kampanja je duga i često vrlo iscrpljujuća i stresna. Međutim, vaša strategija komunikacije i angažovanja resursa ne bi smela biti skupa, iscrpljujuća i komplikovana. Total marketing je efikasna platforma koja će vam omogućiti da imate revolucionarnu kampanju na našim prostorima. Njeno jednostavno korišćenje omogućava brzo i efikasno upravljanje i organizaciju aktivista, volontera i glasača.

Glasači žele da se osećaju da vam važni i da su njihove ideje i problemi saslušani. Morate ih slušati i biti spremni da se uključite u komunikaciju. Total marketing omogućava da pravi razgovor vodite na pravom kanalu. Glasači će znati da cene sadržaj koji dobiju, samo ako ih to direktno i zanima. Stvaranjem dobrog odnosa sa jednim glasačem, direktno utičemo na širenje naše poruke od usta do usta. Politička kampanja u tom slučaju postaje viralna. Total marketing vam omogućava kreiranje sadržaja koji je bitan. Sadržaj je vrlo važan, i može biti i presudan u ishodu ko će pobediti.

Total marketing vam pomaže da doprete do nove baze glasača koje nikada niste mogli kontaktirati. Total marketing vam pomaže da organizujete aktiviste i događaje. Total marketing automatizuje vaše komunikacijske tokove. Bilo da ste pridošlica u političkoj areni ili iskusan veteran u političkim kampanjama, Total marketing vam daje uvid u podatke potrebne da vašu kampanju podignete na viši nivo. Biti političar znači slušati glasače i znati što je važno. Nijedan pojedinac to ne može učiniti bez tima. Neka Total marketing postane deo vašeg tima već danas!

Comments are closed.